Mondify Facebook Ikon Displayannonsering & bannerannonsering | Mondify AB

Displayannonsering

Hur når jag ut till en viss målgrupp?

Visar att Mondify har lång erfarenhet inom displayannonsering.

Vad är Displayannonsering?

Displayannonser, eller bannerannonsering som det också kallas, är samlingsnamnet på de klickbara annonser som visas på webbsidor och i appar. Dessa banners riktas specifikt till personer de anses vara relevanta för. Vi använder oss av Google Ads och deras displaynätverk (GDN) vilket gör att vi kan nå mer än 90 procent av alla internetanvändare i hela världen på över två miljoner olika webbplatser. Det är ett effektivt sätt att nå en stor mängd människor till en låg kostnad.

Varför använda sig av displayannonsering?

Den främsta styrkan med denna typ av annonseringar är att det går att specificera vilka den ska riktas mot. Det går att rikta annonsen så den visas i särskilda sammanhang, för utvalda målgrupper, på specifika platser med mera. Genom att visa annonserna i en relevant kontext, ökar sannolikheten för att annonsen uppfattas som intressant.

Äger du en lampaffär i Uppsala som du vill marknadsföra kan vi avgränsa målgruppen så annonsen exempelvis når design- och inredningsintresserade personer i Uppsala län som är mellan 25 och 65 år gamla.

En annan styrka med displayannonsering är att vi kan jobba med remarketing. Remarketing innebär att annonser visas för de personer som tidigare besökt din webb. I snitt är det bara två procent av förstagångsbesökare på en webbplats som faktiskt lägger en beställning. Med remarketing kan vi visa annonser för dessa övriga 98 procent och få dem att slutföra köpet.

Så jobbar vi med displayannonsering

Vi använder text, bild, animationer eller film för att utforma en annons som fångar intresset hos målgruppen. Vi analyserar målgruppen och kommer fram till för vem, var, hur och när annonsen bör visas för att leda till så många konverteringar som möjligt.

Vad är då målet med displayannonsering? Jo, självklart vill vi driva trafik till målsidan. Vi vill att användarna klickar på annonsen. Men en annan viktig aspekt av denna typ av annonsering är varumärkeskännedom. En intressant bildannons med en tydligt framhävd logotyp gör att målgruppen uppfattar avsändaren, avsett om de klickar eller inte.

Nyfiken på hur ditt företag borde jobba med displayannonsering? Vi hjälper dig gärna och välkomnar alla frågor. Ring direkt på +46 (0) 700840000 eller maila info@mondify.se.