Mondify Facebook Ikon Hur går en digital analys till? | Webbanalys | Mondify AB

Digital Analys

Hur tar jag min verksamhet från A till B?

En kurva som pekar uppåt efter en genomförd digital analys.

Varför göra en digital analys?

För att ta så kloka och effektiva beslut som möjligt gällande våra kunders marknadsföring börjar vi alltid våra samarbeten med en digital analys. Vi gillar inte att gissa, utan baserar våra beslut på data och och erfarenhet. Vi hjälper till att identifiera behov, möjligheter och utmaningar. Tillsammans skapar vi en vattentät plan för din verksamhet!

Hur går en digital analys till?

När vi genomför en digital analys börjar vi med en så kallad nulägesanalys. Att skapa sig en bra bild av verksamhet är A och O för att kunna ta sig till nästa steg. Utan en förståelse för nuläget blir det svårt att ta beslut om framtida investeringar. Vid en nulägesanalys ser vi över hur ditt företag arbetar med digital marknadsföring idag. Vi gör en marknadsföringsanalys där vi noggrant går igenom er nuvarande marknadsföringsplan. Vi ser över hur ni idag arbetar med exempelvis sociala medier och gör en webbanalys där vi tittar på hur er webb är uppbyggd och vad ni har för webbstrategi. Vi fastställer helt enkelt på vad som i nuläget fungerar och inte fungerar, vad ni har för styrkor och svagheter. Vi analyserar även branschen i sig och tittar på hur konkurrenter arbetar digitalt.

I vår digitala analys går vi även igenom vad era mål är. Utifrån målbilden gör vi en behovsanalys. Vad är skillnaden mellan nuläget och målet? Vad behöver vi göra för att komma dit? Vi tar fram kostnadsestimat och kommer med en detaljerad plan på vad just ditt företag borde investera i för att lyckas med den digitala marknadsföringen.

Vill du att vi utför en digital analys av ditt företag? Boka in ett möte med oss! Du är varmt välkommen till vårt kontor i Uppsala, eller så kommer vi till dig. Ring direkt på +46 (0) 700840000 eller maila info@mondify.se.